අප අතපසු කළ ප්‍රේමයේ දීර්ඝකාලීන නඩත්තුව

10432949_830194417052876_10420520317841942_n

නුවමණා විට ඉගිලෙන්න
ඔබ පැමිණ ත‍ටු පිරිමදින
උවමනාම විට මඟ හරින

දොර අගුලු වසා තද කර
එන්න-පැමිණෙන්න-මේ දෙතොල් සිපගන්න
මෘදු ස්වර ගයන්න-මා නින්දට පමුණුවන්න
නොකියන්න
ඔබේ ශෝකය රසක් සේ නොපෙරලන්න
පියාසැරියක මා නොරදවන්න

යතුරු ඇති තැන් පවසන්න
සියලු දොරගුලු හැරලන්න
යන්න-ඔබ කැමැති තැන නවතින්න
මිහිරි-මී පැන් බොන්න-සඳ ඇති ‍රැයක මත් වෙන්න
පියාඹනු නොහැකි තැන
බිම වැටී මිය යන්න-තුටින් එක් කෙලවරක නවතින්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "අප අතපසු කළ ප්‍රේමයේ දීර්ඝකාලීන නඩත්තුව"

Trackbacks

  1. [...] [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com