පිහිනුම්කාර මසුන්

10482657_678677398869061_169415069128944255_n

පිහිනුම්කාර මසුන් ඇත
නිතර ගිලෙතැයි හඟවන
බුබුළු නංවමින් ගැඹරට ගිලා බසින

ශෝකය හට ගන්නට පෙර
යළි පෙනී සිටින
මත්ස්‍යයන් නොගිලෙන කුලයක බව
පසුව වැටහෙන

ඉවුර අසල ලී බංකුවක අසුන් ගෙන
එවන් දසුනක් නැරඹිය නොහැක මට
මටම ගිලෙන්නට වුවමණා විට
අනෙකාව නැරඹීම තහනමක් වූ විට
නියත හිංසාවක්ය පිහිනුම්කාරබව

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "පිහිනුම්කාර මසුන්"

Trackbacks

  1. [...] පිහිනුම්කාර මසුන් [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com