වැ‍රැදීමකින් උරහිසේ හැපුණු අය

10306757_627911910612277_3868984266391533248_n

අපි
අතුපතර එකට වැඩී
පියාඹමින් සිටින'තර
වැ‍රැදීමකින් උරහිසේ හැපුණු අය

එකම රූස්ස ගස් උඩ
සෙල්ලමෙන් කල් ගත කරන'තර
ඔබේ ඇස් නිල් පාට වැඩි බව
මගේ ඇස් තරමක් බොර පාට බව
එකම මොහොතක දැක්ක අය

අනතුරු ඇගවීම් නොතකමින්
ගිනි වළලු වුව දැවෙතැයි නොසිතමින්
උතුරටත්-බස්නාහිරටත් පියෑඹූ අය

පැමිණෙමියි කියා ගිය
උතුරු හුළඟට කැමැත්තෙන් හසුව
හොඳින් හඳුනන කුණා‍ටුව ඇතුළත
කැරකෙමින්-කැරකෙමින්
ඒද සිහිනෙන් උනුන් දැක ගනිමින්
පියාඹන්නට සිහින දකිනා උන්ද අප

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "වැ‍රැදීමකින් උරහිසේ හැපුණු අය"

Trackbacks

  1. [...] වැ‍රැදීමකින් උරහිසේ හැපුණු අය [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com