මේ සංවර සිත මගේ විය නොහැක

995792_498670666869736_681593629_n

මේ සංවර සිත මගේ විය නොහැක
සිප ගැනීම් කෝටියක්
පොකුරු වැස්සක් මෙන්
සියොළඟින් ගලන්නට තැත් කරන විට
ආලිංගනයෙන් ඈත් වූයෙමි

ගිනියම් ඔබේ සිරුර
මුහුදක් උඩක මෙන් වැතිරෙන විට
මා සතු සීතල ද ‍රැගෙන
නිසංසලව උන්නෙමි

අඩක් වැසුණු දුඹුරු කයක
සිහින් තෙරපීමක් ඉවසනු හැකි
දිගු ඇගිල්ලක පිරිමැදීමක් වලකනු හැකි
තප්පරයකින් පංගුවක රිද්මීය චලනයක් වලකන
මේ සංවර සිත මගේ විය නොහැක

අධික ශෝකයකින්
ප්‍රේමයක් උපදවා ගත නොහැක
අධික හුදෙකලාවකින්
අනුරාගයක් ඇති කරවා ගත නොහැක

"සොඳුර;
රත් දෙතොල් දරාගෙන ඔබ ඉන්න
කිසිදා නොපිරුණු සුරා බඳුනක්ව
මම ඔබ හැර යමි."

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "මේ සංවර සිත මගේ විය නොහැක"

Trackbacks

  1. [...] මේ සංවර සිත මගේ විය නොහැක [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com