රජතුමනි;මේ සා වටින මැණිකක් මට මොකටද

734f0a6690846309f2cb237fc96dcd9e

රජතුමනි;
ඔබේ ඔ‍ටුන්නෙන් ගැලැවූ
නිල් මැණික
අත් වැ‍රැදීමකින් සොරකම් කළෙමි
දැන් දිවා-රෑ නිදි නැත
ඔබද-මාණික්‍යයද මා පෙළයි

ඔ‍ටුන්න යහතින් ඇතැත්
මැණිකක් නැතිව දිස්නයක් නොපෙනෙනු ඇත

අණබෙරකරුවකු අත පණිවුඩයක් එවන්න
මඟුල් ඇතෙකු ගෙදරට එවන්න
මේ සා වටින මැණිකක් මට මොකටද
එන්න;ඇවිදින් ඒක අරගෙන යන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "රජතුමනි;මේ සා වටින මැණිකක් මට මොකටද"

Trackbacks

  1. [...] රජතුමනි;මේ සා වටින මැණිකක් මට මොකටද [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com