වෙන මොනවා කරන්නද

10885027_823728967687862_6428025206547405538_n

අපි දෙන්නා
වෙන මොනවා කරන්නද

හරියට ගරිල්ලා යුද්දෙකදි
සතුරාගෙන් හැංගෙන්න තැන් අහන්නා වගේ
මරණීය ඇරයුමක්
එකිනෙකාගෙන් විමසීම

හැම තැනම වෙඩි බෙහෙත් විසිරිලා
ඔබ ගින්දරක් අතේ එහා-මෙහා පෙරළමින්
අපි නුහුරුවට අත් අල්ලා ගන්න තැත් කරමින්
දුම් බොමින්
වඩාත් ඈත්ව සිටිමින්

අසල්වැසියට ප්‍රේම කිරීම හැර
දැල්වීම හැර
සඳුන් දරක් වාගේ
ඔබ සුවඳ විහිදුවන විට
වෙන මොනවා කරන්නද

David talley photography

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "වෙන මොනවා කරන්නද"

Trackbacks

  1. [...] වෙන මොනවා කරන්නද [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com