උතුරුකුරු දිවයිනෙන් පළා යමි

10405430_781617021899057_1281330874447294551_n

උතුරුකුරු දිවයිනෙන් පළා යමි
හඹා එන-නො එන යක්ෂයන් සිහි දරා
අතරමඟ නැවතී බිම හෙළමි

සශ්‍රීක නුවරකින් ගැලවෙමි
පොකුණකින් අහසට නැ‍ඟෙන දිය නොදකිමි
රන්වන් කකුළුවන් ඇස නොගැටී
උතුරුකුරු දිවයිනෙන් පළා යමි

මහමේරුවට නැග පෙරමඟ බලමි
මිහිරි-ඉමිහිරි සැලලිහිණි නද අසා
උතුරුකුරු දිවයිනම ඔබට දෙමි

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "උතුරුකුරු දිවයිනෙන් පළා යමි"

Trackbacks

  1. [...] උතුරුකුරු දිවයිනෙන් පළා යමි [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com