ආදරයෙන් නතර වීම මෙතරම් අසීරු කළාට

F A N • H O

මිහිරිම ඵල මඟ හැර
ඒ ඔබට නෙලන්නට ඉඩහැර
ඇඹුල-නීරස මිටියාවතක
තුරක-අත්තක ඇති යමක් පිරික්සමි

ගඟද-සාරවත් ඊතණ පඳුරද ඔබට දී
මිරිඟුවද-සාංකාවද ඉල්ලා ගමි
ආදරය උගන්වන අනුවණකම් වගා කර
මිහිරි පැළ තවාන් ‍රැක බලා ගමි

නිශ්චිතම මොහොතක
ඔබට මා කවුදැයි මතක නැති බව
සැක හැර දැනගතිමි

කිසිම දවසක
කාගේවත්ම
කවුරුවත්ම නොවුණ බව
හැඟව්වාට;
ආදරයෙන් නතර වීම මෙතරම් අසීරු කළාට;
තුති !

සේයාරුව : F A N • H O

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

4 Comments on "ආදරයෙන් නතර වීම මෙතරම් අසීරු කළාට"

 1. දුකා
  10/08/2016 at 5:25 am Permalink

  මේ තමයි කාන්චනාගේ කවි වලින් මම කැමතිම කවිය

 2. thanks!!!

 3. දුකා
  20/09/2016 at 6:02 am Permalink

  මිහිරිම ඵල මඟ හැර
  ඒ ඔබට නෙලන්නට ඉඩහැර
  ඇඹුල-නීරස මිටියාවතක
  තුරක-අත්තක ඇති යමක් පිරික්සමි

  ගඟද-සාරවත් ඊතණ පඳුරද ඔබට දී
  මිරිඟුවද-සාංකාවද ඉල්ලා ගමි
  ආදරය උගන්වන අනුවණකම් වගා කර
  මිහිරි පැළ තවාන් ‍රැක බලා ගමි

  නිශ්චිතම මොහොතක
  ඔබට මා කවුදැයි මතක නැති බව
  සැක හැර දැනගතිමි

  කිසිවෙකුට විවර නොකල
  ඔබේ ලෝකයේ
  ඔබට ඔබ හැර වෙන කිසිවෙකුත්
  අනවශ්‍ය බවද සැක හර දැන ගතිමි

  බොහෝම ඉස්සර දවසක හැර
  ඉන් පසු කිසිම දවසක
  කාගේවත්ම
  කවුරුවත්ම නොවුණ බව
  හැඟව්වාට;
  තවදුරටත් රැවටෙන්න පෙර
  මාවතේ මුලදීම හැර ගියාට
  තුති !

  මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කලා හෙ හෙ හේ

Trackbacks

 1. [...] ආදරයෙන් නතර වීම මෙතරම් අසීරු කළාට [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com