කම්මුලක සිපුම් පහරක්

Alexander Sychev

රේඩියෝව ළඟ ඉදගෙන
දුම් දමන කෝපි කෝප්පය
කම්මුලට තියාගෙන
මම ඉන්නකොට;
ඔබට නින්දක් තියෙනවද
කොයිතරම් ඈත හිටියත්
කොයිතරම් කල් ගෙවුණත්
කම්මුලක සිපුම් පහරක් මැකෙනවද

පින්තූරය : A L E X A N D E R . S Y C H E V

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "කම්මුලක සිපුම් පහරක්"

  1. Gossip Lanka
    31/05/2015 at 6:46 pm Permalink

    ලස්සනයි. දිගටම ලියන්න​

Trackbacks

  1. [...] කම්මුලක සිපුම් පහරක් [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com