ඔබව මතක නැති වුණ විදිහ

11258830_895974443808206_1225989579191814798_n

ඩැල්මේෂන් බලු තඩියෙක්
කිඹුල බනිසක් හංගපු තැනක් වගේ
සිහිවිකල් මහල්ලෙක්
සැරයටිය තැබූ තැන වගෙයි

ඇම්නේෂියාවෙන් පෙළෙන්නෙක්
ඊයේ මොකද වුණේ අහනවා වගෙයි

ඔබව මතක නැති වුණ විදිහ
හරි පුදුමයි
ලැජ්ජා සහගතයි
මට හැර අනිත් හැමෝටම චුට්ටක් විතර කරදරයි

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඔබව මතක නැති වුණ විදිහ"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com