ප්‍රතිවාදිත ගීතයක

10414548_865451826848909_7034837632873710588_n

ප්‍රතිවාදිත ගීතයක
සැබෑ සොවක් මුණගැසුණි

මස් ඉරා දමන
දෙසවන් හූරා දමන
රිදුම් දිය හැකි සෑම තැනක්ම රිදවන

තත් කිහිපයක් හැඬවෙන
සෝබර තනුවක
නැවත ඔබ හමුවුණි
ප්‍රතිවාදනය කර අසන්නට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ප්‍රතිවාදිත ගීතයක"

Trackbacks

  1. [...] ප්‍රතිවාදිත ගීතයක [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com