වැසි ලුහුබඳින්නේ ඒකයි

11414569_10206310411372737_531318941_n

වැසි කිහිපයකි
නොතෙමුණු හිතක

වලාකුළු දැක දැක
දුවන්නේ ඒකයි හෙවණක් හොයාගෙන
ඉමිහිරි තැන් නොමැත තෙමෙන්නට අකමැති හිතක

වැසි ලුහුබඳින්නේ ඒකයි
අහඹු වැස්සකට කො‍ටුකර ගන්නට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "වැසි ලුහුබඳින්නේ ඒකයි"

Trackbacks

  1. [...] වැසි ලුහුබඳින්නේ ඒකයි [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com