මුහුද විතරක්

531806_418979941504768_938378368_n

අප අතර
පෙනෙන-නොපෙනෙන තැන්වල
අන් අය සිටගෙන
හිසට උඩින් එබී

සිනාසෙන හැටි-කඳුළක් වැටෙන්නට යන හැටි
දුරේක්ෂයකින් බලමින්

අප අතර
මුහුද විතරක්
තිබුණාම ඇති නේද
අන් අය කෝටියක් කැමති වෙන එක
වටින්නේ වෙන අයට

මම ඉන්න තැන
හැමදාම හිටගෙන මම
මුහුද දෙස බලාගෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

3 Comments on "මුහුද විතරක්"

  1. උපේක්ෂා
    29/06/2015 at 6:44 am Permalink

    මට හිතෙන්නේ මේ FB එක ගැන කියනවා කියල…. Am i wrong? he he he

  2. එහෙමත් වගේ තමයි. හැබැයි මේ කියන්නේ යාළුවෙකුට.

Trackbacks

  1. [...] මුහුද විතරක් [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com