ලිස්සීම් බහුල ඔබේ අත

11403145_856909857711772_1943133693639705388_n

අනෙකෙකු අත එවූ
ඔබේ අත
ලිහිසි තෙල් තැවරී ඇත
කෙතරම් තදින් වැළඳ ගත්තද
ලිස්සීම් බහුලය

රාජ්‍ය නායකයන් මෙන් නොවූවද
කාර්යබහුල රාජකාරි තීරුවක
එළියෙන් අගුළු ලාගෙන ඉන්න විට ඔබ
තට්‍ටු කළ නොහැක
දොර අසල ද සිටගනු නොහැක

මෘදු දණ්ඩනයක සිර කර තැබුම
කෙටි කාලයක් ඉවසීම යුතුද
පුපුරා හැලෙන ගිනි කන්දකින් බිමට බසින්නට
ඔබවත් මට අණ කළ යුතු නොවෙද

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ලිස්සීම් බහුල ඔබේ අත"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com