මොනවටද

b3e90858794f11baa593b2f578b86a19

කොච්චර උද්‍යාන තිබුණත් මං එක්ක ඇවිදින්න බැරි
කොයිතරම් ඕනෑ වුණත් ඔබට තුරුළු වෙන්න බැරි
මේ අපේ ආදරේ මොනවටද රහසින්වත් රණ්ඩු වෙන්න බැරි

ඔබේ රන් මුදුවෙ දිස්නෙටත් මගේ ඇස් පියවෙන්න ඇති
ඔබටවත්-මටවත් අපේ යැයි කියන්නට දේවල් නැති
මේ අපේ සිහිනවත් කාටවත් දැනගන්න වුවමණා නැති
කවි වුණත් මොනවටද කිසිදාක ඔබ කියවන්නෙ නැති

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මොනවටද"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com