ඔබේ සෙවනැල්ල

10154265_822425067826918_2799581088748938178_n

කැබලි ලෙස පවතින
ආලෝකයක් යට
මට ඔබේ සෙවනැල්ල සොයා ගනු නොහැකිය

නිතර පවතින චලිතයක
පැහැදිලි රූප ඉල්ලාගත නොහැක
මේ මොහොත ඒ මොහොතෙන් ගැලවෙන විට
තවත් මොහොතකට පාර සැකසී ඉවර වෙන

නැසෙන-පවතින කාලයක
ආදරයම ඉල්ලා හඬනු හැකිද
ඔබේ කැබැල්ලක සිහින් ස්මෘතියක
කැමැත්තෙන්-අකමැත්තෙන් පාවීම හැර
අන් යමක් තිබේවිද

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "ඔබේ සෙවනැල්ල"

  1. ajith
    06/03/2016 at 1:05 am Permalink

    මෙය නෙලුම් යායේ පල කිරීමට ඔබේ අකමැත්තක් නැති සිතමි.
    http://nelumyaya.com/?p=5303

  2. පළ කරන්න.බ්ලොග් අඩවියේ ලිපිනය සමඟම පළ කරන්නේ නම් වඩාත් කැමතියි.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com