දුරින් දුර පිපුණා විතරයි

dd2869774bda31c003743971a559dbda

ඇල්බමයක
සේයා රූ ගොන්නක
සිනාසීගෙන ඉන්න විට ඔබ
දුරින් දුර පිපුණා පමණක්ය
සිතින් සිත හැමුවා පමණක්ය

මේ ඔබ ඉන්න තැන
කටු කම්බි ගසා පෙන්වයි මට
මේ මම ඉන්න තැන
ගිනි දළු මවා පෙන්වයි මට

ඉතා සුළුවෙන් ආදරය ලද හැකිවෙයි මට
ඉතා සුළුවෙන් තාප්පයක් බැදිය යුතු වෙයි මම

දුරින් දුර පිපුණා විතරයි සොඳුර
සිතින් සිත හැමුවා පමණයි සුවඳ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

4 Comments on "දුරින් දුර පිපුණා විතරයි"

  1. දුරින් පිපුනාම ලස්සනයි..ලගට ඇවිත් ගොඩක් ලං වුනාම කැත පේන්න ගන්නවා..

  2. ඒක එහෙමමත් නෑ සමහර වෙලාවට.අපේ හිත තමයි ඔක්කොටම මුල.

  3. Upeksha
    31/03/2016 at 9:21 am Permalink

    “Sithin sitha hamuwa pamanai suwada” lasssssnai eka

  4. thanks.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com