වලාකුළු ගැන ඔබ හිතන දේ:

IMG_4003

වලාකුළු ගැන ඔබ හිතන දේ:

ආයෙ නාවොත් ඊයෙ හිටි පාටටම
කතා කරන්නෑ මම වචනයක්වත්
යන්න අරිනවා පාවෙවී තව
දියවි දියවී අහස ඇතුළට

වලාකුළු ගැන මම හිතන දේ:

කොහෙන් හරි මතු වෙලා එකවර
පෙනුණොතින් ඇති
කිසිම පාටක්, කිසිම හැඩයක්
නැති වුණත් මට බලා ඉන්නට

වලාකුළු:

ආදරේ විතරයි චලිතය
අපි වෙන වෙනම හිටගෙන එක තැන
ඔබ ගමන් කරන්නට පටන් ගත් දවසට
ආදරේ නවතීවී එක තැන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "වලාකුළු ගැන ඔබ හිතන දේ:"

 1. දුකා
  10/08/2016 at 5:21 am Permalink

  ආදරේ විතරක් ඇති කියලා මුලින් කිව්වට
  ආදරේ කරන දේවල්
  අයිති කරගන්නත් ඕන යැයි දබර කරනවා කවදා හෝ දිනෙක
  ආදරේ විතරක්මයි චලිතය කිව්ව
  බවත් අමතකයි එදාට . . !

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com