මා වැඩියෙන් ම පෙම් කළ ‘අය’ වෙනත් අය විසින් මරා දැමුණු පසුව:

553128b4d0a279cffaf82ca3ab5f28f6

පින් එක ගලවා
ඔබේ හෘදය වස්තුවට
විසි කළ
අත් බෝම්බය දුටිමි

සිරුර පමණක් ඉතිරිව
හදවත කීතු වී යනු දුටිමි
සමීපයේ සිටි හෙයින්ම
ලොකු සහ කුඩා උල් යකඩ කැබලි
පැල්ලම් ඇති කරමින්ම
ගේ මුහුණේ සහ ළැම අවට

හදවත නොමැති සිරුර
වතුර වීදුරුවක පවා දැන් ගිලෙන
පිදුරු ගස් පවා නොසැලකෙන
ඕනෑම උසකින් වැටී මුහුදේම ගිලෙන

පෙම් කිරීමේ මිහිරි සතුට
මරා දැමුණු පසුව
ගලවා ගන්නට නොහැකි බව දැන දැනම
ගිලෙන්නට නොදී රැක ගැනීම
කඳු මුදුන් වෙතින් ඈත් කර තැබීම
කෙලෙස කරම්ද
'එතරම්' කිසි දෙයක් නොවටින විට ඔබට

මේ ආදර යුද්ධය
මා නොදැන සහභාගී වුණ
ජීවී සාක්ෂිය ලෙස
ගන්නට නියමිත විට

සැත්කම් දන්නා අයම
මා පෙම් කළ අයව
මරා දැමූ පසුවත්
සැත්කම් දන්නා කෙනෙකුට
බැරිද මගේ හදවත ඔබට සවි කරන්න
ටික කලක් වත් දුක් නොවී ජීවත් වෙන්න

මම වැඩියෙන්ම පෙම් කළ 'අය'
වෙනත් අය විසින් මරා දැමුණු පසුව:

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මා වැඩියෙන් ම පෙම් කළ ‘අය’ වෙනත් අය විසින් මරා දැමුණු පසුව:"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com