මාව මරා දමන්න; ඔබ ඉල්ලයි

79d7c49253b2ddd76346db1c673d12b1

එහෙනම්;
මමයි ඔබේ අලුගෝසුවා
ඉල්ලන විටම
ඔබව මරා දමන්න ලෑස්තිව සිටිය යුතු

ලෝකයේ කිසිම මුල්ලක
මට හිටගන්න තැනක් නැති විට
ඇස් කැවෙන වේදනාවක
ජීවිතය පුරාම දැවෙන විට
පහනින් පහන දැල්වීමවත්
නොකළ යුතු විට

ඔබ ඉල්ලන්නෙ;
ඔබව මරා දමන්න

මට කියා වෙනම දිලිසෙන කුඩක්වත් නැති විට
අඳුරුම ජීවිතයට ඉර එළියවත් නොඑන විට
ඔබ ඉල්ලන්නේ
අලුගෝසුවෙකු මගෙන්

එහෙම නොඉල්ලා
බැරිද මිරිකන්න මගේ ගෙළ ඔබට
ජීවිතාසාව දැල්වේවි එතකොට
ඔබට-මට
වෙනස් විදිහකට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මාව මරා දමන්න; ඔබ ඉල්ලයි"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com