සබඳකම් එවැනිය

16344385_10212015336127311_1514257598_n

කලාලය රතු මේස් වඩා ගත්තෙන්
නූස් පාවහන පතිත විය බිම
ඇල්ම බැල්ම නොබලාම

සබඳකම් එවැනිය;
එකවර එක් දෙයක් උසම තැන
සෙසු සියලු දෑ දෙවැනි,තෙවැනිව
බැල්මකුදු නොලැබ
ඒත්, ඔබේ ඇස ගැටෙන මානයේ
නිතර පසු වන

පයලා ගතැයි සිතන
ඇගලා ගතැයි පතන
සන්තක වෙතැයි සිහින දකින
ජීවී-අජීවී බොහෝ දේ පවතින
ඒත්, කිසි විට නොදකින

ගල් වී අවසන්‍ යැයි ඔබ
හිතන ලෝකයේ තැනකම

පින්තූරය : හිමාලි එන්. ලියනගේ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සබඳකම් එවැනිය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com