පිළිමය;

5272628d71c2019620f6e9a22837066d

බටහිර දිය අගලෙන් මතුව
සංරක්ෂණය කරන්නට යෙදුණා නොවේ

'මම ඔබව නිම කළෙමි
බාල මැට්ටෙන් ම' *
විශ්වකර්මයක් සේ
රත්‍රන් කුඩක් ඉස
වාත්තු කළෙමි

පරිපූර්ණ මුහුණකින්
නූස් සිහින් සිරුරකින්
හදිසියේ පණ ලැබ
සකපෝරුවෙන් මිදී
පැන ගියෙහි ය

නුවරුන් සමඟ වාසය උගහට ය
පිළිමයක් සොයා ඇවිදීම උමතුම ය
ඒත්; සොයා ගත යුතු කෙනෙකි
අන්තිම පිරියමත් අවසන් කළ යුතු හෙයින

බටහිර දිය අගලෙන් මතුව
සිහගිරිය නැංගේ වී ද
රත්‍රන් කුඩු කැවී
ජීවයට පැමිණී ද

පිළිමය; අනේ ඔබව මං සොයා ගත යුතු විට
පණ ලැබීම මොන තරම් අභාග්‍යක්ද?

*සමර විජේසිංහ ගේ කවියක එන්නකි.

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "පිළිමය;"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com