අල්මාරියට විසි කළ ලියුම්

nanda

නන්දාටත් වඩා බරපතලව
අල්මාරියට ලියුම් විසි කළ
ටැල්කම් පුයර ඉස ඉස ඒවාට
නිරතුරු සුවඳ පැතිරුව
කෙසඟ අතක රැදි වළල්ලක් මෙන්
සියලු රහස් දනිමි මම

ඔබ ඉකිබිඳින වේලාව
ඔබ දුම්බොන වේලාව
මාව මඟ හරින හෝරාව
පරණ කඳුළු වේලන්නට
කණ්ණාඩිය පිසින ඡායාව
සියලු දේ මායාකර්මයක් සේ
පෙනෙනවා මට

අල්මාරියේ ලූ
පසුව පුළුස්සා
අමතක කර දැමූවා යැයි සිතූ
නන්දා ලැබූ ලිපිය වාගේ
හැමදේම පවතින්නේ
නොපිටට ම නේද?

මම; අර රන් වළල්ල
කෙසඟ අත; ඒ මගේ අත
ඔබ
කියවා; නොකියවූවා සේ හැසිරෙන ලියුම.
ආහ්!!! ඒ පියල්ගේ අත් අකුරු•

Save

Save

Save

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අල්මාරියට විසි කළ ලියුම්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com