සති අන්තය•

 17157592_10211280550383106_5401454297683185606_o

මම මොනවා කරනවද
ඔබ කවදාවත් නොඅසන
කෝච්චියේ මොනවා වෙනවද
ඔබ කවදාවත් නොසිතන
අදත් පින්තූර ගත්තද
ඔබට ඒවා වැඩක්ම නැතිවෙන

ඔබ මොනවා කරනවද
පැය 48ක්ම මම කල්පනා කරන
වාහනේ යද්දි මං දීපු සිංදු අහනවද
ඔබ කැමති සිංදු අහනවද
මට නිතර අහන්න හිතෙන
'අලුත් පින්තූර බැලුවද'
ඒ පණිවිඩය ලිය, ලියා යළි මකන

හැම සෙනසුරාදාවකම- ඉරිදාවකම
කල්පනා කර මගේ ආයුෂ ක්ෂය වෙන

සති අන්තය;
මං නොදන්න සිදුවීම් ගොඩක
එකතු කළ අගය, අගට එකතු වීම
දැනට එහෙම;
නෑ, දිගටමත් එහෙමම
චක්‍රීයව, අසංවෘතව•

කාංචනා අමිලානි• මාර්තු 05 ඉරිදා•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සති අන්තය•"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com