තදබදය; අප අතර

faf46c4400fbd67a0e9c4c65397617b5

තදබදය; අප අතර දහදිය ඉතිරි කරන
විදුලි පංකා නැතිව වුවද
වෙනදාට සුළඟ නිපදවෙන
එහෙත්;
ඔබේ මුහුණට-මගේ මුහුණ සම්මුඛ වන
විදුලි රේඛා ඡේදනය වන
සුළු මොහොතක
"ඒ මොහොත" නිමැවෙන

කපු සාරි ද-නිල් ඉරි බ්ලවුස ද
කිරි සුදු කමිස ද-දුඹුරු කො‍ටු කමිස ද
කාරණා දැනගෙන
සුළඟට අප අතරට එන්න ඉඩ හදන
ගෑවුණොත් පිච්චෙතැයි සිතා
ඒ මැදට අත්ල පවා යොමු නොකර
"ටික් ටික්" හඬින් ඕරලෝසු ක‍ටු කරකවන

ගැස්සුම්-පැද්දුම් ඉවසන
උස ගොරෝසු ආසන කවර පවා
සුළු කිතියෙන් නැටවෙන
ඇඟිලි තුඩු වැදී
යළිත් තදබදය ඇති කරන
දාහය වැඩි කරන
අප අතර නුවමණා උණුසුමක් හදා දී
සුළඟටත් ඒ මැදින් එන්න ඉඩ දෙන

දැන් ඉතින් අප අතර කිසිත් සිදු නොවන
ළං ළංව නැ‍රැඹීම පමණක්ම ඉතිරි වන

අප්‍රේල් 20

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "තදබදය; අප අතර"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com