ද්‍රව්‍ය ඔබ සහ වෙනත් අය•

225152dc39f045e1798ea2b474cb2df4

සමහර බඩුමුට්‍ටු ඔබ වගෙයි
තාණ්ඩවයි ; කලබලයි; විසිතුරුයි
හිටි ගමන් බිම වැටෙයි
කෑලි සියයකට කුඩු වෙයි

මං හිතන්නේ ඔබ මල් පෝච්චියක් වගෙයි
වුවමණා මල් විතරක්ම වඩාගෙන ඉන්න
පර වුණත් ඒවා විසි නොකරන
වතුර ඉල්ලා නිතර කරදර දෙන

ආයෙත් දවසක;
මට හිතෙන්නේ, ඔබ කැබිනෙට්‍ටුවක් වගෙයි
විසිතුරුම දේ හංගාගන්න
පිරිමදින්නට ඕනෑ දේ එළිමහනේ තබන
ඉර එළිය බිංදුවක් නිතර පතන

ඒ අතරම; මං හිතනවා
සමහර බඩු මුට්‍ටු මං වගෙයි
කොපමණ හෙව්වත් හැංගෙන
කොපමණ පිරියම් කළත් කඩතොලු වෙන
වහින දාට වතුර එකතු කරන
තඹක්ක ද; රත්‍රන් ද නොතේරෙන
ඒත් හැමදාම වතුර ඉතිරිලා තියෙන

අප්‍රේල් 30•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ද්‍රව්‍ය ඔබ සහ වෙනත් අය•"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com