දුම් දමන•

de60548f4f39ee5cd52f65852f21b067

දුම් දමන තේ බඳුන
දුමාරයේ ඔබ ඉන්න

එතකොට භූතයෙක්ද ඔබ
මගේ ඇතුළු හද ගැස්සෙන
ඇලඩින් සහ පුදුම පහන සිහි වෙන

'මං දුම් නඟන තේ පෝච්චිය'
සංවාදයක් අතරමඟ ඔබ දොඩන
හැබෑටම; ඔබට පුළුවන්
නිකංම නිකං වතුර රස කරවන්න
අවර්ණ වතුරේ පාට ඇති කරවන්න

ඔබ, භූතයෙක් යැයි බය හිතුණ
ඉර බහින සමහර හැන්දෑවල
මට මං ගැනත් සැක හිතෙන

මගේ ඇතුළු හදින්
බුර බුරා නැගෙන;
ඒත් ඉතිරි වෙන තුනී මීදුම
මතු ආත්මයක් විස්වාස නොකරන
ශරීරයක් නොපතාම ක්ෂය වෙන

අනේ; මමද එහෙනම් ඔබේ භූතාත්මය
පෙම්වත: කෝ ඔබේ පෙම්වතිය?

මැයි 04•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "දුම් දමන•"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com