කිරිගරුඩ පිළිම ; පණ ඇතැයි කවුරුත් සැක කරන•

18336641_10211888363298049_108876704_n

කෞතුකාගාරයක තබා පරිස්සම් කරන
ඔබය ඒ; කිරිගරුඩ පිළිමය
ඇස් පිල්ලම් අතර සිපුම් වෑහෙන
ඒත්, තප්පරෙන් දෙකෙන්
යළිත් සිහිසුන් වන
හුස්ම නොවැටෙන

තබාගෙන වමත ළය මත
හෘදය ගැහෙන වාරය කටපාඩම් කරන
රවුම් සහ කාල වර්ණ ඇස් සහිතව
'මේ දෙතොල්; රත් දෙතොල්
නරඹන්නැයි' කියන

මුව විදා සිනාසී
නරඹන්නන් සිහිසුන් කරන
ඔබය; ඔබමය ලස්සනම පින්තූරයේ උන්න
සාමාන්‍ය මිනිස් ජීවිතයක මිමි වරද්දන
කිරිගරුඩ පිළිමය
කෞතුකාගාරයක ප්‍රවේසම් කරන•

කාංචනා අමිලානිඅප්‍රේල් 06

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "කිරිගරුඩ පිළිම ; පණ ඇතැයි කවුරුත් සැක කරන•"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com