ආයුධ බිම තබන්න; යටත් වෙන්න•

18478cf6aeb557efcafc5c0235130590

උදරය ද; උදරය තුළ වූ මාංශය ද
සපා කෑ හැකි උල් දත් ද
පීරි ගා බලවත් කළ නළ දත ද
දැන් ගලවා ගත හැකිය
සැහැල්ලුව කිඹුල් සමක් මෙනි
වසරක් පාසා උසුලාගෙන ආ පව් ද,
කිසි විට උපයාගත නුහුණු පින් ද,
බරව; සැහැල්ලුවෙන්
රැගෙන යා යුතුය

සාංකාව කොතන වළ දැමුවාදැයි
උන් වහන්සේ ද නොදත් සේක
දැන් ඉතිං ආශිර්වාද කර
කුණුව, ඕජස්ව පැවතුණා වූ සිත
දෙකඩ කළ යුතුය

මුතු පොටය ඒ නැති වුණේ
සලාං හඬින් බිමට පෙරැලී ගියේ
සොය සොයා ඒ නැති තැන
හඬ, හඬා ඇවිදින අය ද,
නැති වීම නොදන්නා අය ද,
එකම සරල රේඛාවකය

මාංශය ද; උදරය ද;
වෙන වෙනම බෙදා වෙන්කොට
මේ ඔබටය; ඒ ඔබටය කියා දෙනු නොහැක
මුතු බෙල්ලන් නොලද කිසිවකුට
මුතු ද අහිමි නොවනු ඇත

ස්වර්ගයෙන් බිංදුවක් එහාට ගිය
නිර්වානයෙන් අංශුවක් මෙහාට ගිය
කටමැත දොඩවන ශූන්‍යයක්‍ ය
උන්වහන්සේ නොකීවද
නොදැක්කා සේ ගමන් ගියද
එළඹීමට නුසුදුසු සිහියකය ඒ බොහෝ අය
ආයුධ බිම තබන්න; කැමති නම් යටත් වෙන්න•

කාංචනා අමිලානි•අප්‍රේල් 04•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ආයුධ බිම තබන්න; යටත් වෙන්න•"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com