ශාංකාව ය; විමසිල්ල ය

cf4d189d8df7e87fadf18d09c5ffce4a

රහස් ඔත්තු සේවාවක
අලුතින් රස්සාව ලද්දාක් මෙනි

වියළී කොළයක් බිම වැටුණත්
ශාංකාවය; විමසිල්ලය
ඉස්සි-ඉස්සී ඇඟිලි තුඩින්
සොයන්නේ කොළ වැටෙන්නට හේතුව ය

චෞර සිත
බලෙන් කොළ හෙලන සර-සරය
මා මෙන්ම අනෙක් අය කලබල කරන
හික්මවාගෙන සිත පලක් නැත
මේ අලුත් රස්සාවෙන් සෙතක් නැත
රහස් ඒ විදිහටම තිබෙන්නට හැර
වෙනදා ගිය ගමන් යා යුතුය

උදේටත්-රෑටත්
නිකරුනේ ඔබව තුරුලු කර වැළැඳගෙන
සිනාසී තරවෙන්න දැන් මට පුළුවන

කාංචනා අමිලානි• ජූලි 02•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ශාංකාව ය; විමසිල්ල ය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com