ඒත් ඔබ ආස

toa-heftiba-270811-unsplash

මම රළ ඔසවාගෙන
වෙරළට දිව එන

ඇතැයි සිතා
නිය ආලේපන ගැල්වූ
පා මුදු ලූ
සිනිඳු කකුල්
රන්වන් වෙරළ අසබඩ
කිංකිණි සිනා පාමින්
වැල්ල මත පා ගිල්ලවමින්

මීදුම පමණි
කිංකිණි සිනා නැත
ඈතින්-මෑතින්-සොරුන් මෙන්
හරවාගෙන මුහුණු පාර දෙස
සැර දමා හැරී යන මෝටර් රථ
ඒ ඇතුළත,
පා මුදු ලූ, නිය ආලේපන ගැල්වූ
කිංකිණි සිනා

අලංකාරය තරමක් ක‍ටුක විට
ක‍ටුක කාලයක විත් අලංකාරය හොයන
ප්‍රීතිය ‍රැගෙන මා දුව එන විට
ලුහුබඳින්නට මා හැර දුවන
මිනිසුනි, ගැහැනුනි
මේ දිය ‍රැල්ල
මෙතරම් ලස්සන
මා ඔබ සොයා එන විට පමණි

ඒත් ඔබ ආස
මා සොයා ඒමටය

*වර්ජිනියාවේ මුහුදු වෙරළ වඩාත් අලංකාර සීත කාලයටය.

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඒත් ඔබ ආස"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com