ඔබ කැමති දිය; ඔබට

david-cohen-124647-unsplash

අතහැර දැමුණි
ඒ ළිඳ
බොන්නට නුසුදුසු බව කියමින්

දැන් ඔබ
පිරිසිදුම ජලය පමණක් බොන
දිය සෙවල බැඳි
ළිං කට පවා පිළිකෙව් කරන
අත්හැර දැමුවාට පසුව,
ජල තරංග නංවමින් පීනන
මත්ස්‍ය රංචුව නොතකා ගල් කැට හෙළන

එහෙම පෙරළියකින් පසුව
ඔබ පිළිකෙව් කළ ළිඳ
නොතකා යන්නැයි මට බල කෙරෙන
දිය නොබොන්නැයි අවවාද කරන

මේ සියුම්-දිගු විහිලුව
නවතා දමනු යුතුය අප
පිපාසය කොතරම්ද
එතරම්ම දිය බීම යෙහෙකි විට
පිළිකෙව් කළද-නොකළද
මා කැමති දිය මට ද
ඔබ කැමති දිය ඔබට ද

සුදුසු මොහොතක
සුදුසු පරිමාණයෙන්

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඔබ කැමති දිය; ඔබට"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com