සිනාසී තර වුණ අය

andy-beales-53407-unsplash

සිනාසී තර වුණ අය
දැන් හැම තැම
කහ ඉරෙන්වත් පාර මාරු වනු නොහැක
තදබදය පවා මේද තට්ටුවලින් වැසී තිබෙන

දුම්රථවල, බස්‍ රථවල
හොරකම් නොකළ, බය නැති
සිටු-මැතිවරු
දෛනිකව දෙයි තොත්තු
සිටගෙන-වාඩිගෙන-බිම පෙරලීගෙන

මැද පේලියේ කෙසඟ සුළුතරය
සිනාසෙන්නටවත් පණ ඉතිරි නැති අය
දවසේම මැෂින්වලට තෙල් දමන
යකඩ ඇණ, නට්, බෝල්ට් කන
රෑ නින්දෙනුත් වමාරා කන
ගෑස් සිලින්ඩර් සුද්ද කරන

ගෑස්ට්‍රයිටීස් සුළු ජනතාව
හිනා වෙන්නට පෙර හුළං යන

ජූලි 16•

පින්තූරය :  Andy Beales

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සිනාසී තර වුණ අය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com