අපි එනකන්

f6c8408040a048bba4b3d6d7c1f83ef5

ගාලු කො‍ටුවේ ගෙය
අපි එනකන් ඇවිද, ඇවිදම ඇති නේද
සති අන්තේ දවස් දෙකේම
උදේට යනවැති ලයිට් හවුසියට
දවාලට මෙරිටයිම් මියුසියමට
රාත්තිරියේ පරණ ඩොක් යාඩයට

සතියේ දවස්වල ඇති බකංනිලාගෙන
වැස්සත් - අව්වත් එකයි හිතාගෙන
පෙණ උතුරන බීර වීදුරු හිතින් මවාගෙන

‍රැජින වීදියෙ සමර බිත්ති දිහා බලාගෙන
දුම් නඟින උඟුරු තේ ඇති කඩයකට
ගොඩවදින්නම හිතාගෙන

මේ ලොකු බිත්ති එක්ක හරි කරදරේ හිතාගෙන
ගේට්‍ටු කණුවේම හිස තියා නිදාගෙන
ගාල්ලේ ගෙයක් ඇති
අපි එනකන්ම මඟ බලාගෙන

අප්‍රේල් 16

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අපි එනකන්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com